Meeting of the Academic Board 2017-02-09

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  9 de febreiro de 2017.

HORA: 10h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Aprobación, se procede, da incorporación do grupo ICLab ó programa de doutoramento e representación na CAPD.

4.-Aprobación, se procede, da solicitude de acción formativa “Taller de preparación de la evaluación de las actividades de investigación”.

 

5.- Aprobación, se procede, da distribución de puntos por recoñecemento de actividades de xestión no POD 2017/18

6.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Azzeddin Naghar, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Asuntos de trámite.

6.- Rogos e preguntas.

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 7 de febreiro de 2017

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Thursday, February 9, 2017 - 10:00
Tags: